I-KULLEN

 
L-Kull

Degn's U'nick & Kustmarkens Undra

Födelsedatum 2009-11-16

Namn Regnummer HD AD MH Prov
Råbäckens L-Vinna SE13048/2010 A ua X uppfl Hkl spår
Råbäckens Linn SE13049/2010 A 1 X Avliden 
Råbäckens Li SE13050/2010 A ua X BH, UHP, MH
Råbäckens Lovis SE13051/2010 B 1 X Korad BH
 
 
Råbäckens Li